De toekomstherinneraar

Hoe ziet de toekomst er uit? Die vraag lijkt steeds onbelangrijker te worden in de wereld van het Alomtegenwoordige Nu. Maar hé: knipper met je ogen en het heden is finito. Ineens ben je beland in voorheen-de-toekomst en sta je verbaasd om je heen te kijken. Wat gebeurt hier allemaal? Was dit de bedoeling? Waarom hebben we hier niet beter over nagedacht?

De toekomst is te belangrijk om alleen aan anderen over te laten: aan politici en deskundigen, aan instituten en bedrijven.  Ook als individuen en burgers zullen we ons moeten verdiepen en bezighouden met wat mogelijkerwijs gaat komen: de toekomst van onszelf,  ons land, de wereld en van de instrumentmakende, verhalenvertellende diersoort die we nu eenmaal zijn: der mensch. Daarvoor heb je verbeelding nodig. En verhalen. In woord, in beeld en in geluid. Want wie niet stil wil staan bij de toekomst, is gedoemd het verleden te herhalen.

Volg mij op mijn zoektocht naar de toekomst en aarzel niet om me in jullie onderzoek, project of idee te betrekken.